Det går bra för Svenska Spel

I Svenska Spels delårsrapport framgår att det går bra för spelbolaget med en fortsatt god nettospelintäkt och stark marknadsposition – trotts att det råder en riktigt tuff konkurrens på spelmarknaden idag.

”- Vi ökar nettospelintäkterna totalt sett för första halvåret jämfört med föregående år. Dock ser vi ett tapp i tillväxt under framförallt maj vilket påverkade andra kvartalet negativt, från juni ser vi återigen tillväxt” berättar Svenska Spels vd Lennart Käll för Dagens Industri.

Svenska spel skyltMerparten av Svenska Spels framgångssaga kommer från deras satsning på Kanal Online där det är försäljning via mobilen som ökat mest med 53 procent och likaså har den app man lanserade under sommaren inför fotbolls EM varit en hit. Spelaktören har med andra ord inte behövt lansera en egen casinosajt som det tidigare under åter diskuterats om då Svenska Spel oroats för förlorade spelintäkter, en oro som nu alltså visat sig ogrundad. I de siffror som Svenska Spel redovisar syns tydligt hur en minskning i intäkterna skedde under början av året men att det strax repade sig i det andra kvartalet där minskning vände till ökning. Något som dock stått oförändrat bolagets Nöjd-kund-index vilket uppgick till stabila 66 vilket betyder att siffran är samma som den var i föregående kvartal. Positivt är att inställningen till Svenska Spel, deras imagevärde som de väljer att kalla det, har ökat med tre procentenheter jämfört med förra kvartalet och uppgår nu till 55 procent.

Hur kommer detta sig?

Varför det går så bra för Svenska Spel förklarar bolaget förmodligen bero på två händelser under året. Man har antecknat ett nytt samarbetsavtal med Svenska Bandyförbundet för tre år till värde av närmare 16 miljoner kronor och man har lanserat en mobilapp med notifieringstjänst för att ytterligare bättra kundrelationen genom det digitala mötet. Prognosen framåt är därför att om man fortsätter i samma anda så kommer Svenska Spels tur inte att vända riktigt än.