En riktigt bra spelare

Vad är som karaktäriserar en riktigt bra spelare? Det beror ju såklart på vad man spelar, men om man var tvungen att välja en faktor som i någon mån vore gemensam för många populära spel, så skulle valet möjligen falla på skickligheten att i olika situationer snabbt och med hjälp av intuition kunna beräkna odds för ett visst utfall. Speciellt viktigt är det att kunna sammanfoga vissa så att säga “hårda” kunskaper med mer intuitiva kunskaper. I korthet skulle det kunna beskrivas som en förmåga att skaffa sig en känsla vad som är ett rimligt resultat. På det här sättet är människor kapabla att göra häpnadsväckande komplexa matematiska beräkningar snabbt, och med förbluffande exakthet kunna bestämma sig för ett rimligt resultat. För spel som handlar om att spela mot olika odds och sannolikheter är sällan så komplext som människor har kapacitet för men det är ändå inte alla som har förmågan att förstå hur det fungerar.

Hästar, fotboll & lotto

De här 3 spelen handlar om odds på olika sätt. När det gäller hästsport & fotboll så gäller det att i så stor mån som möjligt hitta den match där man kan kombinera odds med olika kunskapsfördelar om del olika kombatanterna. När det gäller lotto så kan man säga att det handlar om att glömma bort hur stora oddsen för att vinna är, då man lätt tappar lusten att spela när man tänker på att man sannolikt aldrig kommer att vinna. Vad som faktiskt gör att man väljer att bortse från den information som säger att det inte är någon idé att satsa pengar på lotto, är onekligen intressant. Det är sannolikt där som många affärstillfällen uppstår tänker många.