Unga och spelmissbruk

En fråga som vi tidigare ställt oss hittas under rubriken ”Vad lockar oss till spel?” men fråga som vi kanske snarare bör ställa är: Vad är det som gör just att unga personer lockas av spel och fastnar i en ond spiral av spelande?

las-vegas-paris-hotel mindreI en studie som Folkhälsomyndigheten utfört visar att fler unga än äldre utvecklar spelproblem under ett års tid och detta understryks av statistik som visar att i fjol drabbades omkring 25 000 personer i åldrarna 16-24 av spelproblem – vilket är hela tre gånger så många personer som är i åldrarna 25-44, skriver SVT.se som publicerades nyligen. Och visst är det väl så att unga är mer utsatta en äldre på många sätt för att utveckla just spelberoende, speciellt om de börjat spela om pengar innan de blivit myndiga. Bland annat uttalar sig Frida Fröberg, som skrivit en avhandling i ämnet om unga och spelproblem samt arbetar som utredare på Folkhälsomyndigheten, om hur man i ung ålder är mer benägen att prova nya saker än när man är äldre, vilket i och för sig är positivt men som också innebär att man tar större risker.

Vanligare bland unga män än kvinnor

Att riskera att drabbas av spelproblem och spelmissbruk är tre gånger så vanligt hos män än vad det är hos kvinnor och detta kan ofta kopplas ihop med en hög alkoholkonsumtion hos männen. Hos kvinnor kopplas snarare spelproblemen i större utsträckning ihop med ångest och psykisk ohälsa. Så med andra ord är det vanligare bland män att fastna i spelmissbruket och ett exempel som SVT tar upp i sin artikel är 25-årige Robin Lind som fastnade i missbruket redan som 19-åring. Till tidningens reporter säger han bland annat att hans spelande helt tog över tillvaron när han vid den åldern flyttade hemifrån och alla hans pengar gick till spelandet istället för att betala räkningar vilket i sin tur ledde till att han ljög mycket och inte kunde hålla ett förhållande på grund av lögnerna. Idag har han dock fått behandling för sitt spelande och mår mycket bättre än när all energi gick till spel.